Torskfiske.

Lördagen 14 Nov fiskar vi torsk
från Landskrona. En mindre båt som
tar max 12 personer. Först till kvarn gäller.
Anmälan till Lars Qvarnström
Tel 0704132135

Med anledning av kommande tider har vi bestämt att prova med en anmälningsavgift på denna resa.

100:- betalas till swich 1231575976 eller på annat sätt.

Share

Regnbågsfiske Sunne Damm.

Det blir regnbågsfiske trots coronatider. Men det
blir under andra former än tidigare. Vi kommer att fiska
Lördagen 12 September och 2 fiskar/man får plockas upp.
De som vill kan åka upp på fredag och övernatta men
inget fiske fredag.
Anmälan snarast till Morgan Larsson Tel 0706716584.

Share

Fiskevård

Vårt arbete med att förbättra förhållanden i Ätran har fått stöd i en inlämnad motion till kommunfullmäktige i Falkenberg.
Nästan så man kan bli centerpartist!

Ett utdrag ur:
Stig Agnåker (C); Motion – Rensning av Ätran samt skyddsjakt på skarv.
KS 2019/520

MOTION
Rensning av Ätran samt skyddsjakt på skarv Laxfisket i Ätran, mellan Laxbron och Tullbron, har under senare år stadigt försämrats p.g.a avsaknaden av den årliga upprensningen av trästockar, sand och annat skräp. Detta har fått till följd igenväxning på flera platser och därmed sämre fångster. Särskilt gäller detta nedanför Laxbron och runt öarna. För att återfå de naturliga lekplatserna för laxen i form av hålor och gropar behöver muddring och restaurering samt nyskapande av ståndplatser ske i åfåran. Vidare behöver skyddsjakt på skarv ske då dessa decimerar smoltbeståndet i Ätran.
jag föreslår
att kommunen snarast genomför muddring och restaurering så att det igen kan nyskapas ståndplatser för laxen i åfåran samt skyddsjakt på skarv.

Share

Start laxfisket 2020.

Laxfiskepremieren 2020 närmar sej. Vi kommer att
hjälpa kommunen med vakten under säsongen som
vanligt. Som vanligt anmäl ert intresse till mej eller
skriv upp er i dagboken som kommer att finnas i
laxstugan. Corona virusets påverkan innebär att även
vi som fiskar utmed Ätran tänker på att inte samlas i
grupper och var noga med handhygienen.
Fiskeresan till Skåne i början av april är inställt på grund
av Corona.
Årsmötet som vi brukar ha i maj har vi skjutit på. Vi kommer
att meddela datum när Corona smittan lagt sej.
Trots alla negativa tongångar i samhället är det trots
allt Laxpremiär och Öringpremiär om en vecka!
Så Skitfiske på Er alla!

Share

Vårfiske i Skräbeån

9st är för nuvarande anmälda, och det har jag bokat stugor för. För sent tillkomna får vi ordna förläggning senare. Vi kan checka in tidigt om stugorna inte är uthyrda innan oss, annars kl14.00. Om Dan trutta möter upp vid 15.00 blir väl bra.

Fiskekort till Skräbeån lördag 4/4 bokar ni personligen på Fiskekort.se Pris70:-

Share