Torskfiske!

Lördagen 7/11 fiskar vi torsk i sundet.
Avgång från Landskrona 8:00. Anmälan
snarast till Qvarnström tel 070-4132135.
Ta med tackel för ev fiskar vi sill på hemvägen.

Share