Medborgarförslag

Med anledning av problem med växande sandbankar och igenväxning nedströms laxbron, har klubben skickat in ett medborgarförslag till kommunen om att åtgärda detta.

Medborgarforslag Ätran 20160801

Se bilder nedan.

20160617_101733 20160617_100926 20160617_101305 20160617_101208

 

Share

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>