Fiskevård

Vårt arbete med att förbättra förhållanden i Ätran har fått stöd i en inlämnad motion till kommunfullmäktige i Falkenberg.
Nästan så man kan bli centerpartist!

Ett utdrag ur:
Stig Agnåker (C); Motion – Rensning av Ätran samt skyddsjakt på skarv.
KS 2019/520

MOTION
Rensning av Ätran samt skyddsjakt på skarv Laxfisket i Ätran, mellan Laxbron och Tullbron, har under senare år stadigt försämrats p.g.a avsaknaden av den årliga upprensningen av trästockar, sand och annat skräp. Detta har fått till följd igenväxning på flera platser och därmed sämre fångster. Särskilt gäller detta nedanför Laxbron och runt öarna. För att återfå de naturliga lekplatserna för laxen i form av hålor och gropar behöver muddring och restaurering samt nyskapande av ståndplatser ske i åfåran. Vidare behöver skyddsjakt på skarv ske då dessa decimerar smoltbeståndet i Ätran.
jag föreslår
att kommunen snarast genomför muddring och restaurering så att det igen kan nyskapas ståndplatser för laxen i åfåran samt skyddsjakt på skarv.

Share
Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *