Kategori: Fakta

Fiskeresa

13-15 april gör vi en fiskeresa till Skälderviken.
Anmälan görs till Qvarnström telnr 0704132135 .
Sista anmälan är den 31 mars.

Share

Frågor och svar

Här kan du ställa frågor om föreningen eller om fisket och få svar. Du frågar genom att kommentera. Din fråga blir synlig så snart vi har hunnit granska den.

Share

Om

Välkommen som medlem i Äthrans sportfiskeförening !

Äthrans sportfiskeförening bildades 1999 och har ett drygt 100-tal medlemmar, de flesta boende i eller i närheten av Falkenberg, men vi har även medlemmar från Danmark och Tyskland.

Föreningens syfte är bl.a. att förbättra fisket i Ätran och dess biflöden samt att ge fiskare som besöker Falkenbergs stads vatten ett gott mottagande. Vi samarbetar intimt med Laxkommittén och har dess uppdrag att sköta vissa saker runt ån, allt för att du som fiskare skall få en så trivsam vistelse som möjligt vid Ätran.

Föreningen sammanträder två gånger per år, vår och höst och vi anordnar även en aktivitetsdag på våren då vi träffas och fiskar från Laxbron, grillar, har kasttävlingar m.m.

Fler aktiviteter planeras, t.ex. säsongsavslutning med middag, vårresa till sydkusten – om tillräckligt intresse finns hos medlemmarna. Aktuell information, fångstatistik och lite annat smått och gott hittar du på våra hemsidor.

Väl mött vid Ätran.

Morgan Larsson, ordförande

Äthrans sportfiskeförening sponsrar Älvräddarna

brons 2015 rgb

Share

Fiskeställen

Fiskeplatser vid Ätran i Falkenberg (gamla och nya namn). Utöver officiella namn har sedan c:a 50 år tillbaka namn getts av gamla och nya laxfiskare till olika platser av olika anledningar. Kanske man bör komma ihåg dessa namn sedan vi som har varit med länge har försvunnit.

(1)  LAXBRON
Laxbron är framför allt ett eldorado för fiske med räka som agn. Bron har ett antal bropelare där ån grundar upp och strömmarna mellan dessa kallas ”Kar”, 1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e karet, räknat från södra sidan (Laxstugan).

(2) ”BLACK PETER”
Detta är ”Karet” mellan södra landsfästet och ”1:a karet”, där en äldre gentleman allmänt kallad ”SvartePetter” på 60-talet (möjligen 50-talet) fick på en lax, som han utan egen skicklighet trots trassel i rullen, fick  upp och registerades för.

(3) ”SKAFFERIET”
Är ”4:e Karet” där man framförallt på 60- och 70-talet hade det absolut bästa fisket. Numera (2008) är området så uppgrundat av  sandbankar att få laxar tar denna väg.

(4) ”KNUTSA  HÅLA”
Sundet mellan ön (nedströms Laxbron) och södra stranden, där en gammal laxfiskare Knut Karlsson, Mölndal på 60-talet fångade ett antal laxar.

(5) ”ALEN”
Alträdet mittför ön på norra stranden där ån plötsligt grundar upp. En fiskeplats som i alla tider gett goda fångster.

(6) ”KÄLLAN”
Dr Ehrengranats minnesmärke vid Doktorspromenaden, numera tveksam fiskeplats.

(7) ”BOJARNA”
Några år gammalt vattenintag märkt med plastbojar där ån smalnar av strax väster om ”Källan”. Djuphåla där fisk ofta stannar upp och som därmed blir en god fångsplats.

(8) ”TOBBES BOSKE”
Buske, väster om ”Bojarna”, fast på norra stranden utanför vilken Thor-Björn Törnqvist envisades med att i tid och otid se vakande fisk.

(9)  ”SPÅNTEN”
På 60-talet brädspåntad del av Doktorspromenaden för att hindra erotion. Numera är bräderna och pålarna nedruttnade och ersatta med stenfyllning. Sträckan var en god fiskeplats med en djupränna utmed spånten.

(10) ”BERTSAS STOBBE”
Numera nästan förmultnad trädstubbe vid taktäckta  raststället på Laxpromenaden. Namnet härrör från att på denna plats, där ån smalnar av, har Bert Karlsson tagit många laxar.

(11) ”BETONG-GRISARNA”
Vid Laxpromenaden i Tjurängsvägens förlängning. Rastplats med bord och bänkar och med betonghinder framför. Mindre djuphåla i ån.

(12) ”GRANEN”
Ett träd, uppströms Fajansbron, som sedan många år är försvunnet, men som tidigare var ett riktmärke för en mindre djuphåla i ån där fisk gärna stannade upp.

(13) FAJANSBRON
Mellan dess 2 mäktiga bropelare grundar ån upp och blir därmed ståndsplatser för laxen.

(14) ”SOFFAN”
Vid Doktorspromenaden mellan Fajansbron och Vallarnas Friluftsteater. Soffa utplacerad mitt för där ån kraftigt grundar upp.

(15) ”KNARREN”
Här vid Friluftsteatern finns i ån ett naturligt klippgrund och just här är Ätran extra avsmalnad.  Bakgrunden till benämningen ”Knarren” är för mig okänd.

(16) ”TÖRNGRENS PLACE”
På norra stranden (Laxpromenaden) strax uppströms ”Laet”, där undertecknad särskilt 2007 hade extremt god fiskelycka.

(17) ”LAET”
Naturlig uppgrundning som, i gamla tider utnyttjades till vadställe på landsvägen mellan Halmstad och Varberg, innan det fanns broar över Ätran.

(18) GARVAREFORSEN
Flugfiskesträcka.

(19) ”SANDBANKARNA”
Området mellan Garvareforsen och Tullbron. Sommarmånaderna (juni-aug.) enbart flugfiske.

(20) TULLBRON
Forsarna uppströms och nedströms stenbron. Sommarmånaderna (juni-aug.) enbart flugfiske.

Se också karta över pooler.

Falkenberg i augusti 2008
Hans Törngren

Share

Kontakt

Ätrans sportfiskeförening
Industrivägen 12
311 33 Falkenberg

Medlemsavgifter:

Familj                                          120kr

Senior                                         100kr

Junior (t.o.m. 16 år)                  50kr

 

Vill du bli medlem kan inbetalning göras till

Bankgironr: 5281-1718

Glöm inte att ange namn och adress.

Ordförande:

Morgan Larsson 070-671 65 84

DSC_0024_1

Webbmaster:

Andreas Hertinge

andy.hertinge@hotmail.com

Kassör:

Mikael Larsson

kassor@atranssportfiske.se

2009_09_2688515521

 

Share

Pooler

OBS! Bättre karta är på gång!!

Poolindelning (ändrat fr.o.m. 2012) Poolerna är utmärkta i terrängen med stolpar som visar poolnummer och vad slags fiske som tillåts i poolen (flugfiske och /eller spinnfiske). Se karta med poolindelning.

Pool 1………. Spinn – hela säsongen (50 m nedströms Laxbron-flytbojarna).
På Laxbron är endast fiske med räka tillåtet.
Pool2………………….. Spinn/fluga hela säsongen (flytbojarna – Fajansbron).
Pool3…………… ..Spinn/fluga hela säsongen (Fajansbron – Friluftsteatern).
Pool 4……….. Spinn/fluga hela säsongen (Friluftsteatern – Garvareforsen).
Pool 5…………………… Fluga hela säsongen. (Garvareforsen – Sandbanken).
Pool 6………………………………………… 1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn.
(Sandbanken – Olympia Garden).
Pool 7…………………………………………1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn.
(Olympia Garden – 50 m nedströms Tullbron).

Share