Största majlax

Veli mottog priset 2011

Ett vandringspris för största Majlax delas ut.
Erhåller du priset 2 år i rad får du behålla priset.
Du får även ett litet pris som du behåller oavsett om
du vinner ett år.

Share