Fiskeställen

Fiskeplatser vid Ätran i Falkenberg (gamla och nya namn). Utöver officiella namn har sedan c:a 50 år tillbaka namn getts av gamla och nya laxfiskare till olika platser av olika anledningar. Kanske man bör komma ihåg dessa namn sedan vi som har varit med länge har försvunnit.

(1)  LAXBRON
Laxbron är framför allt ett eldorado för fiske med räka som agn. Bron har ett antal bropelare där ån grundar upp och strömmarna mellan dessa kallas ”Kar”, 1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e karet, räknat från södra sidan (Laxstugan).

(2) ”BLACK PETER”
Detta är ”Karet” mellan södra landsfästet och ”1:a karet”, där en äldre gentleman allmänt kallad ”SvartePetter” på 60-talet (möjligen 50-talet) fick på en lax, som han utan egen skicklighet trots trassel i rullen, fick  upp och registerades för.

(3) ”SKAFFERIET”
Är ”4:e Karet” där man framförallt på 60- och 70-talet hade det absolut bästa fisket. Numera (2008) är området så uppgrundat av  sandbankar att få laxar tar denna väg.

(4) ”KNUTSA  HÅLA”
Sundet mellan ön (nedströms Laxbron) och södra stranden, där en gammal laxfiskare Knut Karlsson, Mölndal på 60-talet fångade ett antal laxar.

(5) ”ALEN”
Alträdet mittför ön på norra stranden där ån plötsligt grundar upp. En fiskeplats som i alla tider gett goda fångster.

(6) ”KÄLLAN”
Dr Ehrengranats minnesmärke vid Doktorspromenaden, numera tveksam fiskeplats.

(7) ”BOJARNA”
Några år gammalt vattenintag märkt med plastbojar där ån smalnar av strax väster om ”Källan”. Djuphåla där fisk ofta stannar upp och som därmed blir en god fångsplats.

(8) ”TOBBES BOSKE”
Buske, väster om ”Bojarna”, fast på norra stranden utanför vilken Thor-Björn Törnqvist envisades med att i tid och otid se vakande fisk.

(9)  ”SPÅNTEN”
På 60-talet brädspåntad del av Doktorspromenaden för att hindra erotion. Numera är bräderna och pålarna nedruttnade och ersatta med stenfyllning. Sträckan var en god fiskeplats med en djupränna utmed spånten.

(10) ”BERTSAS STOBBE”
Numera nästan förmultnad trädstubbe vid taktäckta  raststället på Laxpromenaden. Namnet härrör från att på denna plats, där ån smalnar av, har Bert Karlsson tagit många laxar.

(11) ”BETONG-GRISARNA”
Vid Laxpromenaden i Tjurängsvägens förlängning. Rastplats med bord och bänkar och med betonghinder framför. Mindre djuphåla i ån.

(12) ”GRANEN”
Ett träd, uppströms Fajansbron, som sedan många år är försvunnet, men som tidigare var ett riktmärke för en mindre djuphåla i ån där fisk gärna stannade upp.

(13) FAJANSBRON
Mellan dess 2 mäktiga bropelare grundar ån upp och blir därmed ståndsplatser för laxen.

(14) ”SOFFAN”
Vid Doktorspromenaden mellan Fajansbron och Vallarnas Friluftsteater. Soffa utplacerad mitt för där ån kraftigt grundar upp.

(15) ”KNARREN”
Här vid Friluftsteatern finns i ån ett naturligt klippgrund och just här är Ätran extra avsmalnad.  Bakgrunden till benämningen ”Knarren” är för mig okänd.

(16) ”TÖRNGRENS PLACE”
På norra stranden (Laxpromenaden) strax uppströms ”Laet”, där undertecknad särskilt 2007 hade extremt god fiskelycka.

(17) ”LAET”
Naturlig uppgrundning som, i gamla tider utnyttjades till vadställe på landsvägen mellan Halmstad och Varberg, innan det fanns broar över Ätran.

(18) GARVAREFORSEN
Flugfiskesträcka.

(19) ”SANDBANKARNA”
Området mellan Garvareforsen och Tullbron. Sommarmånaderna (juni-aug.) enbart flugfiske.

(20) TULLBRON
Forsarna uppströms och nedströms stenbron. Sommarmånaderna (juni-aug.) enbart flugfiske.

Se också karta över pooler.

Falkenberg i augusti 2008
Hans Törngren

Share