Ätrans sportfiskeförenings regler

  • 1 april-30 juni får man ta 3 laxar (Hemtagna)
  •  Juli-augusti, inga restriktioner i fisket.
  •  September, all fisk över 75 cm skall återutsättas.

Återutsättning av fisk

Vi ser fram emot en säsong där vi hoppas att få sätta tillbaka många laxar. Då kan det vara bra med lite hjälp på vägen.

Norges Jeger- og Fiskerforbund har i samarbete med Norske Lakseelver gett ut en liten broschyr med den mest nödvändiga informationen.

http://www.njff.no/fiske/Fiske%20%20Last%20ned/Fang%20og%20slipp-brosjyre,%20revidert%202009.pdf

Share