Storlax fångad!!!

Runt middagstid lyckades John T Bolcher
landa en kanonfisk vid Fajansbron på spinn.
Vikt 11.3 kg och längden var 99 cm.
En mycket vacker fisk. Jag lyfter på hatten
och bugar.
Morgan L.

Share